Запит надіслано
ПитанняДіяло до 01.01.2023 2022В Чи нараховуються штрафні санкції та пеня платником податку у разі заниження податкового зобов’язання у поданій податковій звітності, граничні терміни подання якої припадали на період до 24.02.2022, якщо самостійне виправлення таких зобов’язань здійснюється шляхом подання уточнюючої податковій звітності, протягом періоду воєнного стану?
ВідповідьДіяла до 01.01.2023
Коротка:
     У разі, якщо платник податків занизив податкове зобов’язання у податковій звітності, граничні терміни подання якої припадали на період дії до 24.02.2022, та подає уточнюючу податкову звітність до такої звітності протягом дії воєнного стану, то такий платник нараховує штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та пеню відповідно до п.п. 129.1.3 п. 129.1 і абзацу третього п. 129.4 ст. 129 ПКУ.
Повна:
     Відповідно до абзацу першого п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
     Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’заний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ, зокрема, надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відс. від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ або при визначенні бази оподаткування відповідно до п.п. 141.9 1.3 п. 141.9 1 ст. 141 ПКУ у разі здійснення контрольованих операцій, якщо їх умови не відповідають принципу «витягнутої руки», у строк не пізніше 01 жовтня року, наступного за звітним (п.п. «а» абзацу четвертого п. 50.1 ст. 50 ПКУ).
     Порядок нарахування пені встановлено ст. 129 ПКУ.
     Водночас, абзацом шостим п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що у разі самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 25 липня 2022 року, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені.
     Отже, згідно з абзацом шостим п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ умовою щодо звільнення платників податків від нарахування та сплати штрафних санкцій у разі самостійного виправлення помилок у порядку, визначеному п. 50.1 ст. 50 ПКУ, є подання уточнюючої податкової звітності до 25 липня 2022 року в якій виправляються помилки, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадали на період дії воєнного стану.
     Таким чином, у разі, якщо платник податків занизив податкове зобов’язання у податковій звітності, граничні терміни подання якої припадали на період дії до 24.02.2022, та подає уточнюючу податкову звітність до такої звітності протягом дії воєнного стану, то такий платник нараховує штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пеню відповідно до п.п. 129.1.3 п. 129.1 і абзацу третього п. 129.4 ст. 129 ПКУ.
     При цьому зазначаємо, що платники ПДВ, тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, не мають права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій, передбаченого п. 50.1 ст. 50 ПКУ, за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ (абзац сьомий п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до нечинних у зв’язку з внесенням змін до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI пунктом 5 розділу І Закону України від 03 листопада 2022 року № 2720-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді