Запит надіслано
ПитанняЧи потрібно засвідчувати вірність перекладу та яким чином документів за спеціальними формами, затвердженими компетентними органами іноземних держав, для підтвердження статусу податкового резидента України на них, що надаються до контролюючого органу з Заявою про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування?
ВідповідьКоротка:
     Питання, які стосуються порядку нотаріального засвідчення будь-яких іноземних офіційних документів в Україні, зокрема, їх офіційного перекладу, належить до компетенції Міністерства юстиції України.
Повна:
     Відповідно до п. 2 Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.08.2022 № 248 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), надання довідки-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів або підтвердження статусу податкового резидента України на документах за спеціальними формами, затвердженими іноземними компетентними органами, здійснюється безоплатно на підставі заяви про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування за формою, наведеною у додатку до Порядку (далі – Заява).
     Контролюючий орган перевіряє дані, зазначені у Заяві, зокрема, на відповідність Податковому кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями та відповідному міжнародному договору України. Платник податку може надати документи і відомості, що підтверджують зазначені у Заяві підстави для визначення його статусу резидента України для уникнення подвійного оподаткування (п. 4 Порядку).
     Згідно з п. 6 Порядку у разі подання платником податків документів за спеціальними формами, затвердженими компетентним органом іноземної держави, для виконання відповідного міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування на її території з метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел в іноземній державі або відшкодування уже сплачених податків на території іноземної держави контролюючі органи за основним місцем обліку платника податків зобов’язані підтверджувати статус податкового резидента України на цих формах підписом керівника контролюючого органу (його заступника або уповноваженої особи) та печаткою.
     Зазначені документи подаються з перекладом українською мовою.
     Питання, які стосуються порядку нотаріального засвідчення будь-яких іноземних офіційних документів в Україні, зокрема, їх офіційного перекладу, належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді