Запит надіслано
ПитанняДіяло до 27.05.2022 Чи обов’язково з 07.11.2020 використовувати виключно КЕП та печатку на захищеному носії інформації для підписання податкової звітності?
ВідповідьДіяла до 27.05.2022
Коротка:
     До дня набрання чинності відповідних змін до Закону України «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155), але не пізніше 05 березня 2022 року, при підписанні податкової звітності, використовувати кваліфікований електронний підпис та печатку на захищеному носії особистих ключів не обов’язково.
     Винятком є вимоги передбачені в абзаці другому частини другої ст. 17 Закону № 2155.
Повна:
     Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями, від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155) та інших нормативних актів без укладення відповідного договору.
     Закон № 2155 набув чинності 07 листопада 2018 року.
     Частиною першою ст. 1 Закону № 2155 визначено, що кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
     Згідно з вимогами абзацу другого частини другої ст. 17 Закону № 2155 застосовувати виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання мають:
     органи державної влади,
     органи місцевого самоврядування,
     підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону.
     Відповідно до п.п. 3 п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів» зі змінами та доповненнями, удосконалені електронні підписи і печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, отримані фізичними, юридичними особами і представниками юридичних осіб, визнаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, які надають електронні публічні (зокрема адміністративні) послуги, та користувачами електронних довірчих послуг до дня набрання чинності змін до Закону № 2155 щодо врегулювання використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, але не пізніше ніж до 05 березня 2022 року.
     Враховуючи викладене, до набрання чинності змін до Закону № 2155, при підписанні податкової звітності, використовувати кваліфікований електронний підпис та печатку на захищеному носії особистих ключів не обов’язково.
     Винятком є вимоги передбачені в абзаці другому п. 2 ст. 17 Закону № 2155.
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до нечинних у зв’язку з втратою актуальності».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді