Запит надіслано
ПитанняДіяло до 08.12.2017 Протягом якого терміну передаються облікові справи та інтегровані картки ЮО, їх відокремлених підрозділів, ФОП та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району (перереєстрація) та чи проводиться при цьому перевірка?
ВідповідьДіяла до 08.12.2017
Коротка і повна відповіді ідентичні.
     Відповідно до п. 10.15 розд. X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 № 462) (далі – Порядок), контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування податків, зборів контролюючому органу за основним місцем обліку разом з одним примірником повідомлення за формою № 11-ОПП (із заповненим IV розділом) у такі строки:
     після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, визначених у п. 10.13 розд. Х Порядку;
     протягом двох робочих днів після зняття з обліку в інших випадках.
     Пакет документів включає:
     реєстраційну частину облікової справи платника податків (з описом) за весь період існування платника податків;
     звітну частину облікової справи платника податків (з описом), укомплектовану податковими деклараціями (звітами, розрахунками), копіями актів або довідок за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок та іншими документами справи, строк зберігання яких не сплив;
     довідку про стан розрахунків платника податків з бюджетом;
     дані про контрольно-перевірочну роботу;
     документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу, якщо платник податків має податковий борг;
     інформацію щодо адміністративного або судового оскарження сум грошових зобов’язань та судових справ між контролюючими органами і платником податків за останні три роки.
     Перелік документів, що надсилаються, зазначається у супровідному листі. Документи надсилаються поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з рекомендованим повідомленням про їх вручення або доставляються нарочно працівником контролюючого органу та передаються під підпис до підрозділу, відповідального за організацію документообігу контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. Документи не можуть бути передані безпосередньо через платника податків чи інших третіх осіб (п. 10.17 розд. X Порядку).
     У разі неможливості складання або надання документа, передбаченого нормативно-правовими актами, у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків формується довідка у довільній формі про неможливість складання або надання такого документа. Довідка долучається до облікової справи платника податків, яка передається до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків (п. 10.18 розд. X Порядку).
     Якщо за попереднім місцем обліку не проводилась документальна планова перевірка платника податків, то від контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків надсилається повідомлення, у якому зазначається, що така перевірка не проводилась (і з яких причин), та надається інформація про документальні позапланові перевірки такого платника податків (п. 10.19 розд. X Порядку).
     Пунктом 10.20 розд. X Порядку визначено, що якщо в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) продовжується адміністрування податків, зборів у випадках, визначених у п. 10.14 Порядку, то такий контролюючий орган може залишити у себе оригінали документів, необхідних для відповідних процедур адміністрування, а до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передати їх засвідчені копії.
     Після завершення відповідних процедур адміністрування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передаються оригінали документів, що залишались у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), інформація та документи за результатами таких процедур.
     Згідно з п. 10.21 розд. X Порядку, у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) зберігаються протягом трьох років з моменту зняття з обліку такі документи:
     примірник повідомлення за формою № 11-ОПП;
     копії супровідних листів та описи облікових справ;
     документ (повідомлення) про вручення (доставку) облікової справи та документів платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання);
     примірники актів звірок з платником податків, що проводились у зв’язку із переведенням платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до не чинних у зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 06.10.2017 № 839 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді