Запит надіслано
ПитанняДіяло до 21.07.2017 Які особливості заповнення Додатку 4 прим.1 до податкової декларації з рентної плати, у разі отримання користувачем радіочастотного ресурсу декількох дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (вид радіозв’язку однаковий) в одному регіоні, в яких зазначена однакова ширина смуги радіочастот, в тому числі якщо на протязі звітного періоду закінчився термін дії дозволу та отримано новий?
ВідповідьДіяла до 21.07.2017
Коротка:
     Якщо користувач радіочастотного ресурсу України отримав декілька дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – дозвіл) в одному регіоні, в яких зазначена однакова ширина смуги радіочастот та при цьому застосовується однакова ставка рентної плати, то у колонках 4.1-4.5 розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, який здійснюється у Додатку 4 прим. 1 до податкової декларації з рентної плати (далі - розрахунок), зазначаються дані по кожному з отриманих дозволів: вид документа (дозвіл), номер, дата видачі (дд.мм.рррр.), строк дії (дд.мм.рррр.), кількість днів дії дозвільного документа у звітному періоді.
     Також у колонках 2, 3, 5, 6 розрахунку зазначаються дані по кожному дозволу.
     У колонці 7 «ставка рентної плати» та колонці 8 «податкове зобов’язання» розрахунку заповнюється рядок, в якому зазначені дані щодо першого за датою видачі отриманого дозволу. Інші рядки у цих колонках прокреслюються.
     При цьому у колонці 7 зазначається ставка рентної плати, визначена п. 254.4 ст. 254 Податкового кодексу України.
     У колонці 8 зазначається податкове зобов’язання у гривнях з копійками за звітний період. Нарахована сума рентної плати за звітний період розраховується на підставі даних першого по даті видачі дозволу незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у одному регіоні.
     Якщо на протязі звітного періоду закінчився термін дії дозволу та отримано новий, то у колонках 4.1-4.4 розрахунку зазначаються дані по кожному отриманому дозволу: вид документа (дозвіл), номер, дата видачі (дд.мм.рррр.), строк дії (дд.мм.рррр.). В колонці 4.5 «кількість днів дії» зазначається фактична кількість днів дії дозвільного документу у звітному періоді. У колонці 7 «ставка рентної плати» зазначається ставка рентної плати, визначена п. 254.4 ст. 254 ПКУ. Колонка 8 «податкове зобов’язання» перераховується відповідно до фактичної кількості днів дії дозвільного документу у звітному періоді.
Повна:
     Відповідно до п. 254.3 ст. 254 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України (далі – рентна плата) є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.
     Статтею 1 Закону України від 01 червня 2000 року № 1770-III «Про радіочастотний ресурс України» зі змінами та доповненнями визначено, що дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою – документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.
     Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо (п.п. 254.5.2 п. 254.5 ст. 254 ПКУ).
     Згідно з п.п. 254.5.3 п. 254.5 ст. 254 ПКУ платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.
     У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України рентна плата сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.
     Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати.
     Форма Податкової декларації з рентної плати (далі – декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927). Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі - розрахунок) здійснюється у Додатку 4 прим. 1 до декларації.
     Якщо користувач радіочастотного ресурсу України отримав декілька дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі – дозвіл) в одному регіоні, в яких зазначена однакова ширина смуги радіочастот та при цьому застосовується однакова ставка рентної плати, то у колонках 4.1-4.5 розрахунку зазначаються дані по кожному з отриманих дозволів: вид документа, номер, дата видачі (дд.мм.рррр.), строк дії (дд.мм.рррр.), кількість днів дії дозвільного документа у звітному періоді.
     Також у розрахунку зазначаються дані по кожному дозволу, зокрема:
     у колонці 2 – код виду радіозв’язку відповідно до Додатку 15 до декларації «Перелік кодів видів радіозв’язку»;
     у колонці 3 – цифровий код регіону (2 знаки), в якому використується радіочастотний ресурс;
     у колонці 5 – ширина смуги радіочастот, що вказується в МГц на підставі дозвола;
     у колонці 6 - понижувальний або підвищувальний коефіцієнт відповідно до п. 254.4 ст. 254 ПКУ.
     У колонці 7 «ставка рентної плати» та колонці 8 «податкове зобов’язання» Додатка 4 прим. 1 до декларації заповнюється рядок, в якому зазначені дані щодо першого за датою видачі отриманого дозволу. Інші рядки у цих колонках прокреслюються.
     При цьому у колонці 7 зазначається ставка рентної плати, визначена п. 254.4 ст. 254 ПКУ.
     У колонці 8 зазначається податкове зобов’язання у гривнях з копійками за звітний період. Нарахована сума рентної плати за звітний період розраховується на підставі даних першого по даті видачі дозволу незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у одному регіоні.
     Якщо на протязі звітного періоду закінчився термін дії дозволу та отримано новий, то у колонках 4.1-4.4 Додатку 4 зазначаються дані по кожному отриманому дозволу: вид документа (дозвіл), номер, дата видачі (дд.мм.рррр.), строк дії (дд.мм.рррр.). В колонці 4.5 «кількість днів дії» зазначається фактична кількість днів дії дозвільного документа у звітному періоді. У колонці 7 «ставка рентної плати» зазначається ставка рентної плати, визначена п. 254.4 ст. 254 ПКУ. Колонка 8 «податкове зобов’язання» перераховується відповідно до фактичної кількості днів дії дозвільного документу у звітному періоді.
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до не чинних у зв’язку з набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2017 № 545 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати»

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді