Запит надіслано
ПитанняДіяло до 01.01.2018 Чи має право СГ надіслати поштою документи, які передбачено порядком обліку платників податків (ф. № 1-ОПП, 1-РП, 5-ОПП, 8-ОПП, 17-ОПП, 20-ОПП)?
ВідповідьДіяла до 01.01.2018
Коротка:
     Взяття на облік / зняття з обліку в контролюючих органах, а також внесення змін до облікових даних, юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб – підприємців здійснюється на підставі відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), без подання такими платниками будь-яких документів до контролюючих органів.
     Передбачені Порядком обліку платників податків і зборів (далі – Порядок) документи, а саме, заяви за ф. №№ 1-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 8-ОПП, подаються до контролюючих органів платниками податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, та можуть бути направлені до контролюючого органу поштовим відправленням.
     При цьому, Порядком встановлено, що копії документів, які подаються разом із такими заявами відповідно до вимог Порядку, повинні бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи, здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків.
     Заява за ф. № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку», заява за ф. № 17-ОПП та повідомлення за ф. № 20-ОПП можуть бути подані до контролюючого органу як поштовим відправленням, так і засобами електронного зв’язку в електронній формі (платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів).
Повна:
     Взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків (п. 63.2. ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ)).
     Взяття на облік / зняття з обліку в контролюючих органах, а також внесення змін до облікових даних юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб – підприємців, відомості щодо яких включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), здійснюється на підставі відповідних відомостей з ЄДР (п. 64.1 ст. 64, п. 65.1 ст. 65, пп. 66.1.1 п. 66.1 та п. 66.5 ст. 66, п. 67.1 ст. 67 ПКУ), без подання будь-яких документів до контролюючих органів.
     Взяття на облік / зняття з обліку в контролюючих органах, а також внесення змін до облікових даних платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, здійснюється на підставі поданих до контролюючих органів відповідних заяв та документів, визначених Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі – Порядок) (п. 64.2 ст. 64, п. 65.3 ст. 65, пп. 66.1.3 п. 66.1 та п. 66.5 ст. 66, п. 67.3 ст. 67 ПКУ).
     Передбачені Порядком документи, а саме, заяви за ф. №№ 1-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 8-ОПП, які подаються до контролюючих органів платниками податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, можуть бути подані до контролюючого органу:
     особисто;
     через уповноважену особу (з пред’явленням примірнику оригіналу документа, що засвідчує його повноваження, або копії такого документа, засвідченої нотаріально або державною установою);
     направлені поштовим відправленням.
     При цьому, Порядком встановлено, що у разі подання документів поштовим відправленням копії документів, що подаються разом із такими заявами відповідно до вимог Порядку, повинні бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи, здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків (п. 4.10 розд. IV та абзац восьмий пп.1 п. 6.7 розд.VІ Порядку).
     З платниками податків, які подають звітність в електронній формі, листування з контролюючими органами може здійснюватися засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (п. 42.4. ст. 42 ПКУ).
     Кодексом та Порядком не обмежується право платників податків щодо подання до контролюючих органів заяв за ф. № 17-ОПП та повідомлень за ф. № 20-ОПП поштовим відправлення.
     Крім того, заява за ф. № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку», заява за ф. № 17-ОПП та повідомлення за ф. № 20-ОПП можуть бути подані до контролюючого органу засобами електронного зв’язку в електронній формі (п. 7.2 розд. VII, п. 8.4 розд. VIII та п. 9.3 розд. ІХ Порядку).
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до не чинних, у зв’язку із набранням чинності Законом України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді