Запит надіслано
ПитанняДіяло до 22.03.2018 Чи потрібно подавати кожного разу при отриманні квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?
ВідповідьДіяла до 22.03.2018 Коротка:
     У разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, платнику податків необхідно кожного разу заповнювати додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Повна:
     Відповідно до п. 3 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 567, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за № 753/30621 (далі – Критерії), платник податку має право подати до ДФС інформацію за встановленою формою щодо:
     видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
     кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;
     кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.
     Інформація за встановленою формою подається із поясненням платника податків, в якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.
     Інформація за встановленою формою із поясненням розглядається ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за днем її отримання.
     Інформація за встановленою формою враховується автоматично системою Моніторингу, якщо така інформація подається:
     платниками – сільськогосподарськими товаровиробниками, що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та/або сільськогосподарськими підприємствами, які на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (в редакції, що діяла на 31 грудня 2016 року), що мають власні (право власності/користування) та/або орендовані земельні ділянки, загальна площа яких понад 200 га включно (станом на 01 січня 2017 року), що задекларовані до 20 лютого 2017 року, та у яких за період з 01 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника, та у ній зазначено коди згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) таких груп товарів:
     01 Живі тварини;
     03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;
     04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені;
     07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби;
     08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь;
     10 Зернові культури;
     12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж;
     платниками, у яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, наведеному у п.п. 4 п. 5 Критеріїв, мають такі розміри: D > 0,02, P < Pм х 1,3, та обсяг постачання товарів/послуг у податкових накладних/розрахунках коригування, складених з 01 січня 2017 року в ЄРПН, зазначених в інформації згідно з додатком до Критеріїв, становить більше 25 відсотків загального обсягу постачання за період з 01 січня 2017 року.
     Інформація подається окремо по кожній податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в ЄРПН.
     Тобто у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, платнику податків необхідно кожного разу заповнювати додаток до Критеріїв.
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до не чинних у зв’язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді