Запит надіслано
ПитанняДіяло до 01.12.2018 В яких випадках при заповненні розрахунку коригування до податкової накладної з метою виправлення помилок, що виникли внаслідок попереднього коригування її показників, вказується причина коригування «Усунення неоднозначностей»?
ВідповідьДіяла до 01.12.2018
Коротка:
     Якщо після складання і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної в результаті послідуючих коригувань такої податкової накладної (1) за одним номером рядка податкової накладної обліковується дві та більше товарних позиції, (2) відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7-10) та (3) коригування ціни відображалось у графі 8 розрахунку коригування до податкової накладної (далі -РК )(замість графи 9 РК) або коригування кількості здійснювалось у графі 10 РК (замість графи 7) то з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування та відображення правильних показників товарних позицій, які у платника утворились в результаті таких коригувань, платнику необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки. Виправлення таких помилок здійснюється шляхом сторнування рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (неоднозначності), та додаванням нових рядків з правильними показниками.
     При цьому, якщо відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7-10) (неоднозначності) виявлено в двох і більше рядках, таке виправлення здійснюється окремо для кожного з таких рядків шляхом складання окремого розрахунку коригування до кожного окремого рядка податкової накладної, який підлягає виправленню.
     В такому РК:
     у першому рядку:
-     у графі 1 зазначається № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
-     у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»;
-     значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка податкової накладної, що коригується;
-     у графі 7 зі знаком «-» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;
-     графи 8 - 10 не заповнюються (залишається пустими);
-     значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
-     у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка     податкової накладної, що коригується.
     У другому рядку:
-     у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11);
-     у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неднозначностей»;
-     у графах 3-6 зазначаються номенклатура (назва), код та одиниця виміру товарної позиції, що коригується (зазначається з правильними показниками);
-     у графах 7 та 8 зазначаються правильні значення щодо кількості та ціни товарів/послуг;
-     графи 9-10 не заповнюються;
-     у графах 11, 12 та 13 зазначаються правильні дані щодо коду ставки та коду пільги (якщо операція пільгова) та правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).
Повна:
     Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).
     Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
     Згідно із п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 із змінами і доповненнями, у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – РК) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної, яка передбачає, зокрема, у Розділі Б табличної частини графу 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» (далі - графа 1).
     Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті послідуючих коригувань такої податкової накладної (1) за одним номером рядка податкової накладної обліковується дві та більше товарних позиції, (2) відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7-10) та (3) коригування ціни відображалось у графі 8 РК (замість графи 9 РК) або коригування кількості здійснювалось у графі 10 РК (замість графи 7) то з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування та відображення правильних показників товарних позицій, які у платника утворились в результаті таких коригувань, платнику необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки. Виправлення таких помилок здійснюється шляхом сторнування рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (неоднозначності), та додаванням нових рядків з правильними показниками.
     При цьому, якщо відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7-10) (неоднозначності) виявлено в двох і більше рядках, таке виправлення здійснюється окремо для кожного з таких рядків шляхом складання окремого розрахунку коригування до кожного окремого рядка податкової накладної, який підлягає виправленню.
     В такому РК:
     у першому рядку:
-     у графі 1 зазначається № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
-     у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»;
-     значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка податкової накладної, що коригується;
-     у графі 7 зі знаком «-» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;
-     графи 8 -10 не заповнюються (залишається пустими);
-     значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;
-     у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується.
     У другому рядку:
-     у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11);
     у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»;
     у графах 3-6 зазначаються номенклатура (назва), код та одиниця виміру товарної позиції, що коригується (зазначається з правильними показниками);
     у графах 7 та 8 зазначаються правильні значення щодо кількості та ціни товарів/послуг;
     графи 9-10 не заповнюються;
     у графах 11, 12 та 13 зазначаються правильні дані щодо коду ставки та коду пільги (якщо операція пільгова) та правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).
     Коментар: запитання-відповідь переведено до не чинних, у зв’язку з набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді