Запит надіслано
ПитанняДіяло до 01.01.2019 Чи нараховується платником податку пеня у разі самостійного подання уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток підприємств, якщо виплата доходу нерезиденту здійснена без утримання та сплати податку на доходи нерезидента?
ВідповідьДіяла до 01.01.2019
Коротка:
     Платник податку на прибуток, який самостійно виявив факт неутримання та/або несплати (неперерахування) до бюджету одночасно з виплатою доходів нерезиденту податку з таких доходів та надав уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України, має нарахувати пеню за кожний календарний день заниження податкового зобов’язання після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, що уточнюється.
Повна:
     Пунктом 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), зокрема визначено порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України.
     Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 ПКУ (п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ).
     Згідно з п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відс. (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
     Пунктом 54.1 ст. 54 ПКУ визначено, що платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає, зокрема в уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки встановлені ПКУ. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою.
     Відповідно до п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.
     Згідно з п.п. 129.3.1 п. 129.3 ст. 129 ПКУ нарахування пені закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань.
     На суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктами 129.1.1 та 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (п. 129.4 ст. 129 ПКУ).
     У разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до ст. 50 ПКУ пеня, передбачена цією статтею, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ (п. 129.9 ст. 129 ПКУ).
     Таким чином, платник податку на прибуток, який самостійно виявив факт неутримання та/або несплати (неперерахування) до бюджету одночасно з виплатою доходів нерезиденту податку з таких доходів та надав уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 50.1 ст. 50 ПКУ, має нарахувати пеню за кожний календарний день заниження податкового зобов’язання після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, що уточнюється.
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до не чинних у зв’язку із набранням чинності Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді