Запит надіслано
ПитанняДіяло до 01.07.2019 За якою формою потрібно подавати заяву для одержання ліцензії на право виробництва, оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами?
ВідповідьДіяла до 01.07.2019 Коротка:
     Для отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності суб’єкт господарювання повинен звернутися до органу ліцензування із заявою у довільній формі.
     У разі необхідності для зручності заповнення заяви суб’єкт господарювання може звернутись до суб’єкта надання адміністративних послуг.
     При цьому перелік адміністративних послуг, що надаються контролюючими органами, розміщений на офіційному веб-порталі ДФС (Головна сторінка/Діяльність/Адміністративні послуги) за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi.
     Повна:
     Відповідно до ст. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видається за заявою суб’єкта господарювання. До заяви додаються такі документи:
     копії засновницьких документів;
     атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, а для малих виробництв виноробної продукції - зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (за необхідності);
     договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії) з перевірки якості та безпечності вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових (за необхідності);
     документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію;
     копії документів, що підтверджують власність або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіння та/або користування приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва (за необхідності).
     Заява про видачу ліцензії та визначені Законом № 481 документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, рекомендованим листом.
     Статтею 14 Закону № 481 визначено, що імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання зооветеринарного постачання.
     Для отримання ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України та закладами охорони здоров’я і суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання необхідно надати до ДФС заяву та копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.
     Згідно зі ст. 15 Закону № 481 ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання.
     У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами).
     У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби.
     У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.
     Відповідно до п. 10 ст. 9 Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість безоплатного одержання суб’єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб’єктів надання адміністративних послуг, у центрах надання адміністративних послуг.
     Водночас вимог щодо форми заяв на отримання ліцензій на право виробництва, оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами Законом № 481 та іншими нормативно-правовими актами не встановлено.
     Таким чином, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності суб’єкт господарювання повинен звернутися до органу ліцензування із заявою у довільній формі. У разі необхідності для зручності заповнення заяви суб’єкт господарювання може звернутись до суб’єкта надання адміністративних послуг.
     При цьому перелік адміністративних послуг, що надаються контролюючими органами, розміщений на офіційному веб-порталі ДФС (Головна сторінка/Діяльність/Адміністративні послуги) за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi.
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до не чинних у зв’язку із набранням чинності Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді