Запит надіслано
ПитанняДіяло до 01.02.2020 Чи може платник ПДВ оскаржити рішення комісії щодо неврахування таблиці даних платника податку?
ВідповідьДіяла до 01.02.2020 Коротка:
     Нормами Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних не передбачено оскарження рішення комісії щодо неврахування таблиці даних платника податку.
     Не передбачає відповідних дій і Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
     Водночас платник податку має право надати скаргу на дії чи рішення комісії регіонального рівня у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.
Повна:
     Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» затверджено, зокрема Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі – Порядок розгляду скарг) та Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок зупинення реєстрації).
     Пунктом 29 Порядку зупинення реєстрації передбачено, що платник податку має право подати до ДФС таблицю даних платника податку (далі – таблиця) за встановленою формою згідно з додатком 3 до Порядку зупинення реєстрації.
     Таблиця даних платника податку із поясненнями розглядається комісіями регіонального рівня протягом п’яти робочих днів після дня її отримання.
     Комісії регіонального рівня приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку, яке протягом операційного дня стає доступним платнику податку в електронному кабінеті.
     У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування.
     При цьому нормами Порядку зупинення реєстрації не передбачено оскарження рішення комісії, щодо неврахування таблиці.
     Не передбачає відповідних дій і Порядок розгляду скарг.
     Водночас відповідно до частини другої ст. 55 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
     Закон України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 393) регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права, зокрема, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.
     Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду (абзац перший ст. 16 Закону № 393).
     Крім того, п. 56.1 ст. 56 ПКУ визначено, що рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.
     Відповідно до абзацу першого п. 5 розд. ІІ Порядку розгляду звернень та особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2015 № 271, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 484/26929 із змінами та доповненнями (далі – Порядок), звернення громадян мають бути оформлені відповідно до вимог ст. 5 Закону № 393. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
     Забороняється направляти скарги громадян на розгляд тим органам чи посадовим особам, дії або рішення яких оскаржуються (п. 4 розд. ІІІ Порядку).
     Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами затверджено наказом Міністерства фінансів України 21.10.2015 № 916, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за № 1617/28062 (далі – Порядок № 916).
     Отже, у випадку неврахування таблиці платник податку має право надати скаргу на дії чи рішення комісії регіонального рівня у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до не чинних у зв’язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді