Запит надіслано
ПитанняДіяло до 26.05.2023 Чи може законний представник (уповноважена особа), ФОП (ЄП, загальній системі) або ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, яка має нотаріальне доручення на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків подавати запит на отримання довідки про доходи та отримувати таку довідку?
ВідповідьДіяла до 26.05.2023
     Коротка:
                 Фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за письмовим запитом до органу ДПС за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання/реєстрації) можуть отримати довідку про доходи на підставі поданої податкової декларації особисто або через уповноваженого представника.
              Така довідка видається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання запиту.
              У разі подання запиту законним представником (уповноваженою особою) фізичної особи – підприємця або фізичної особи необхідно пред’явити довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку на представництво інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність та її копію, а також оригінал і копію документа, що посвідчує особу такого представника.
             Повна:
              Згідно з ст. 1 3акону України вiд 02 лютого 1996 pоку № 393/96-BР «Про звeрнення громадян» (дaлі – Закон № 393) гpомадяни України мaють право звeрнутися до oрганів державної влaди, зокрема iз заявою aбо клопотанням щoдо реалізації cвоїх соціально-eкономічних та oсобистих прав i законних iнтересів.
              Статтею 20 Закону № 393 визнaчено, що звeрнення розглядаються i вирішуються y термін нe більше oдного місяця вiд дня їx надходження, a ті, якi не пoтребують додаткового вивчeння – невідкладно, aле не пiзніше 15 днiв від дня їx отримання.
              Відповідно до п. 19.2 ст. 19 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.
              Представник платника податків користується правами, встановленими ПКУ для платників податків (п. 19.3 ст. 19 ПКУ).
              Загальні права платника податку закріплено в ст. 17 ПКУ.
              При цьому запит на отримання довідки про доходи складається у довільній формі, має містити достатню інформацію про особу, яка звертається з запитом, предмет запиту та бути підписаний особисто, уповноваженим представником (печатка проставляється лише за її наявності).
              Слід зазначити, що фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, з огляду на ст. 177 та ст. 296 ПКУ, можуть отримати довідку про дохід за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, на підставі поданої декларації за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період.
              Фізичним особам, які проводять незалежну професійну діяльність, довідка про доходи видається за (річний) податковий (звітний) період на підставі поданої відповідно до ст. 178 ПКУ податкової декларації за результатами звітного року.
              Форма довідки про доходи, що надається контролюючим органом за запитом фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не встановлена та надається у довільній формі.
                  Отже, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за письмовим запитом до органу ДПС за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання/реєстрації) можуть отримати довідку про доходи на підставі поданої податкової декларації особисто або через уповноваженого представника. Така довідка видається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання запиту.
              У разі подання запиту законним представником (уповноваженою особою) фізичної особи – підприємця або фізичної особи необхідно пред’явити довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку на представництво інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність та її копію, а також оригінал і копію документа, що посвідчує особу такого представника.
         Коментар: «Запитання-відповідь переведено до нечинних у зв’язку з уточненням редакції відповіді».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді