Запит надіслано
ПитанняДіяло до 01.01.2021 Чи може платник податку відповідно до п. 140.3 ст. 140 ПКУ зменшити фінансовий результат до оподаткування за результатами звітних податкових періодів (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) на суму процентів за борговими зобов’язаннями з пов’язаними особами – нерезидентами, які не враховано при визначенні об’єкта оподаткування у попередніх звітних періодах, та як розраховуються такі проценти?
ВідповідьДіяла до 01.01.2021
Коротка:
     Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), невраховані платниками податку, для яких звітними періодами у 2017 році є квартал, півріччя, три квартали, рік, проценти станом на 01.01.2017 зменшуються на 5 відсотків та додаються до суми процентів, нарахованих на користь пов’язаних осіб – нерезидентів у звітних періодах 2017 року.
     Якщо, наприклад, проценти, нараховані на користь пов’язаних осіб – нерезидентів у звітному періоді 2017 року, збільшені на суму неврахованих процентів станом на 01.01.2017 та зменшені на 5 відсотків, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 ПКУ, то сума таких не списаних процентів станом на 01.01.2017, зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за цей звітний період 2017 року.
     Якщо при розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 ПКУ, сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від’ємне значення за рахунок від’ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат до оподаткування у звітному періоді не підлягає зменшенню на суму не списаних на початок звітного періоду процентів за борговими зобов’язаннями за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами.
Повна:
     Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.
     Пунктом 140.2 ст. 140 ПКУ визначено, що для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в п. 140.1 ст. 140 ПКУ, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
     Сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 ПКУ.
     Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 ПКУ, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 ПКУ (п. 140.3 ст. 140 ПКУ).
     Згідно з п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.
     Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 ПКУ, невраховані платниками податку, для яких звітними періодами у 2017 році є квартал, півріччя, три квартали, рік, проценти станом на 01.01.2017 зменшуються на 5 відсотків та додаються до суми процентів, нарахованих на користь пов’язаних осіб – нерезидентів у звітних періодах 2017 року.
     Якщо, наприклад, проценти, нараховані на користь пов’язаних осіб – нерезидентів у звітному періоді 2017 року, збільшені на суму неврахованих процентів станом на 01.01.2017 та зменшені на 5 відсотків, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 ПКУ, то сума таких не списаних процентів станом на 01.01.2017, зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за цей звітний період 2017 року.
     Якщо при розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 ПКУ, сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від’ємне значення за рахунок від’ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат до оподаткування у звітному періоді не підлягає зменшенню на суму не списаних на початок звітного періоду процентів за борговими зобов’язаннями за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами.
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до нечинних у зв’язку з набранням чинності змін, передбачених окремими пунктами розд. І Закону України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» зі змінами та доповненнями».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді