Запит надіслано
ПитанняЧи можна інформацію про транспортні засоби спеціального призначення (автопогрузчик, евакуатор, снігозбиральник, сідельний тягач тощо) подати як узагальнену з типом об’єкта оподаткування «Автотранспорт» із зазначенням загальної кількості транспортних засобів в графі 12 повідомлення за ф. № 20-ОПП?
ВідповідьКоротка:
          Так.
              За умови, що вони є однотипними (за видом, використанням, станом та видом права власності).
         Повна:
          Пунктом 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку) та за місцем розташування (реєстрації) підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування (неосновне місце обліку), а також повідомляти про всі об’єкти оподаткування контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з Порядком обліку платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1588).
          Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням (далі – об’єкти оподаткування), є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.
          Відповідно до п. 8.4 розд. VIIІ Порядку № 1588 у повідомленні про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП (далі – повідомлення за ф. № 20-ОПП) надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.
          Під час надання повідомлень за ф. № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування.
          При цьому принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти, зокрема, рухомого, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера.
          Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за ф. № 20-ОПП як узагальнена з типом об’єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» («34 – Автотранспорт») та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування».
          Згідно з Пам’яткою для заповнення розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» розд. 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, що оприлюднений на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням:http://tax.gov.ua/Головна/Довідники/Довідники/Типи об’єктів оподаткування.
          Відповідно до ст. 1 Закону України від 05 квітня 2001 року № 2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт» із змінами та доповненнями автомобільний транспортний засіб – колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій (далі – транспортний засіб).
          Транспортний засіб спеціального призначення – транспортний засіб, призначений для виконання спеціальних робочих функцій (для аварійного ремонту, автокран, пожежний, автобетономішалка, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових станцій тощо).
          Таким чином, у разі надання інформації у повідомленні за ф. № 20-ОПП про транспортні засоби спеціального призначення (автопогрузчик, евакуатор, снігозбиральник, сідельний тягач тощо), за умови, що вони є однотипними (за видом, використанням, станом та видом права власності), така інформація може бути подана як узагальнена з типом об’єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» («34 – Автотранспорт») та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді