Запит надіслано
ПитанняЧи потрібно (яким чином) заповнювати таблицю 5 в довідці про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального, якщо пальне на акцизному складі зберігається в тарі, балонах, упаковці, та якщо інформація щодо залишків, обсягу отриманого та реалізованого такого пального, відображена в таблиці 6 довідки ?
ВідповідьКоротка:
     В таблицях 1 – 5 Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі – Довідка 2), не враховуються обсяги пального в тарі, балонах, упаковці.
     Інформація про добові обсяги залишків пального, що знаходяться на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці, щодо добового обсягу отриманого та реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 °C), зазначається в Таблиці 6 Довідки 2.
     Платник зобов’язаний на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального на підставі показників рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників, які зареєстровані платником податків, а також дані про обсяги залишків, отримання та реалізації пального, в тарі, балонах, упаковці за даними бухгалтерського обліку.
     У разі, якщо у платника податків відсутні резервуари з встановленими та зареєстрованими рівнеміре-лічильниками та витратоміри, при цьому платник здійснює реалізацію пальним в тарі, балонах, упаковці, то платником подається інформація лише про пальне в тарі, балонах, упаковці.
     Повна:
     Відповідно до п.п. 230.1.3 п. 230.1 ст. 230 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями визначено, що розпорядники акцизних складів зобов’язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15°C.
     На кожному акцизному складі за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД формуються показники про:
     обсяги залишків пального на початок та кінець звітної доби, що визначаються шляхом підсумовування обсягів залишків пального в кожному резервуарі на підставі показників рівнемірів-лічильників, встановлених на таких резервуарах, розташованих на такому акцизному складі;
     добовий обсяг реалізованого пального, що визначається шляхом підсумовування обсягів реалізованого за звітну добу пального через кожне місце відпуску пального наливом з акцизного складу на підставі показників витратомірів-лічильників, встановлених на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на такому акцизному складі;
     добовий обсяг отриманого пального, що визначається шляхом віднімання від обсягу залишків пального на кінець звітної доби обсягу залишків пального на початок звітної доби та додавання добового обсягу реалізованого пального з такого акцизного складу з додаванням обсягу втраченого пального, зазначеного в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та з відніманням додаткового обсягу пального, зазначеного в заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
     Дані про залишки пального та про обсяг обігу пального подаються електронними засобами зв’язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
     В електронних документах відповідальною особою розпорядника акцизного складу також зазначаються дані про обсяги залишків пального, що знаходяться на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці, про добовий обсяг реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці, а також інформація про дні, в які акцизний склад не працює.
     Пунктом 2 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку до контролюючих органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 891, визначено, зокрема, але не виключно, що:
     витратомір-лічильник (далі – витратомір) – це законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки, призначений для безперервного вимірювання, запам’ятовування та відображення у фактичних умовах вимірювання кількості пального, що проходить через вимірювальний перетворювач у закритих, повністю заповнених трубопроводах;
     рівнемір – лічильник рівня пального у резервуарі (далі – рівнемір) – законодавчо регульований засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювання рівня пального, за яким обчислюється об’єм пального, що перебуває у резервуарі, за градуювальною таблицею резервуара;
     Формат даних та структуру Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі (далі – Формат даних), форму довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (далі –Довідка 1) та форму довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі – Довідка 2), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 № 944.
     Відповідно до Розділу II Формату даних в гр. 12.9 таблиці 5 Довідки 2 розраховується добовий обсягу отриманого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу на акцизному складі (літри, приведені до температури 15°C) шляхом віднімання від обсягу залишків пального на кінець звітної доби обсягу залишків пального на початок звітної доби (дані з таблиці 2) та додавання добового обсягу реалізованого пального з такого акцизного складу (дані з таблиці 4) з додаванням обсягу втраченого пального, зазначеного в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та з відніманням додаткового обсягу пального, зазначеного в заявках на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
     Обсяги залишків пального на кінець звітної доби, обсяги залишків пального на початок звітної доби та добові обсяги реалізованого пального з такого акцизного складу є сталими показниками засобів вимірювальної техніки, зокрема, але не виключно, рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі та витратомірів-лічильників, якими не здійснюється облік пального в тарі, балонах, упаковці.
     Отже, в таблицях 1 – 5 Довідки 2, не враховуються обсяги пального в тарі, балонах, упаковці.
     Інформація про добові обсяги залишків пального, що знаходяться на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці, щодо добового обсягу отриманого та реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на акцизному складі (літри, приведені до температури 15°C), зазначається в Таблиці 6 Довідки 2.
     Враховуючи вищевикладене, платник зобов’язаний на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального на підставі показників рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників, які зареєстровані платником податків, а також дані про обсяги залишків, отримання та реалізації пального, в тарі, балонах, упаковці за даними бухгалтерського обліку.
     У разі, якщо у платника податків відсутні резервуари з встановленими та зареєстрованими рівнеміре-лічильниками та витратоміри, при цьому платник здійснює реалізацію пальним в тарі, балонах, упаковці, то платником подається інформація лише про пальне в тарі, балонах, упаковці.

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді