Запит надіслано
ПитанняЧи можна надсилати звернення громадян та запити на отримання публічної інформації на адреси, зазначені в розділі «Контакти» субсайтів офіційного вебпорталу ДПС чи офіційного вебпорталу ДПС та який термін їх розгляду?
ВідповідьКоротка:
                  На адреси, зазначені в розділі «Контакти» субсайтів офіційного вебпорталу ДПС чи офіційного вебпорталу ДПС можуть надсилатися звернення громадян у вигляді скан-копій звернень з підписом заявника із зазначенням дати та запити на отримання публічної інформації без підпису
              При цьому відповідь на звернення громадян або запити на отримання публічної інформації надається контролюючим органом на електронну адресу, зазначену у зверненні у терміни, визначені, зокрема ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» – для надання відповіді на звернення громадян та ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – для надання відповіді на запит на отримання публічної інформації.
              Повна:
              Оформлення та опрацювання письмових звернень громадян, зокрема і тих, що надіслані з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення), здійснюються відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 393) та Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2020 № 297 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 297).
              Згідно з частиною шостою ст. 5 Закону № 393 письмове звернення може бути надіслане, зокрема з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
              У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається (частина сьома ст. 5 Закону № 393).
              Абзацами другим – четвертим п. 5 розд. ІІ Порядку № 297 визначено, що електронне звернення, надіслане без використання кваліфікованого електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.
              Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на електронну адресу. Якщо електронне звернення надійшло на електронну адресу у неробочі день та час, а також у вихідні та святкові дні, то датою подання електронного звернення вважається наступний робочий день.
              Інформація про електронні поштові адреси, на які громадяни можуть направляти свої звернення, розміщується на вебпорталі ДПС та на відповідних субсайтах органів ДПС у мережі Інтернет.
              Пунктом 1 розд. ІV Порядку № 297 визначено, що строки розгляду звернень громадян обчислюються у календарних днях, починаючи з дня їх надходження до органів ДПС.
              Якщо останній день строку виконання документа припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, строком виконання документа вважається перший робочий день після настання строку виконання.
              Звернення, оформлене без дотримання вимог ст. 5 Закону № 393, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня надходження, крім випадків, передбачених частиною першою ст. 7 Закону № 393 (п. 13 розд. ІІ Порядку № 297).
              Згідно з п. 7 розд. ІV Порядку № 297 якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органів ДПС, відповідно до ст. 7 Закону № 393 таке звернення в строк не більше ніж п’ять днів, з дня надходження до органу ДПС звернення, пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДПС, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
              Анонімні звернення, у яких порушені питання не належать до повноважень органів ДПС, не пересилаються відповідному органу чи посадовій особі, а після здійснення реєстрації в системі електронного документообігу передаються на архівне зберігання підрозділом з роботи зі зверненнями громадян.
              Повідомлення про прийняття рішення про припинення розгляду звернення відповідно до ст. 8 Закону № 393 надсилається у строк, визначений ст. 20 Закону № 393 (п. 8 розд. ІV Порядку № 297).
              Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів (абзац перший ст. 20 Закону № 393).
              Порядок організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2020 № 405 (далі – Порядок № 405).
              Абзацом другим п. 3 розд. ІІІ Порядку № 405 передбачено, що відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у строки, визначені ст. 20 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2939).
              Відповідно до ст. 20 Закону № 2939 визначено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
              У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
              У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
              Отже, на адреси, зазначені в розділі «Контакти» субсайтів офіційного вебпорталу ДПС чи офіційного вебпорталу ДПС можуть надсилатися звернення громадян у вигляді скан-копій звернень з підписом заявника із зазначенням дати та запити на отримання публічної інформації без підпису.
              При цьому відповідь на звернення громадян або запити на отримання публічної інформації надається контролюючим органом на електронну адресу, зазначену у зверненні у терміни, визначені, зокрема ст. 20 Закону № 393 – для надання відповіді на звернення громадян та ст. 20 Закону № 2939 – для надання відповіді на запит на отримання публічної інформації.

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді