Запит надіслано
ПитанняДіяло до 03.01.2023 2022В Якою датою складається зведена податкова накладна у разі відображення нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 або п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу України у податковій звітності з ПДВ за звітні періоди лютий-травень 2022 року на підставі бухгалтерської довідки та формування податкового кредиту на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, якщо постачальник не зареєстрував податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних у зв’язку з переходом на єдиний податок за ставкою 2 відс. доходу?
ВідповідьДіяла до 03.01.2023 Коротка:
     Якщо платник податку у звітних періодах лютий-травень 2022 року на підставі бухгалтерської довідки відобразив нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 або п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу України (далі– ПКУ), то після відновлення можливостей реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні, платник податку (якщо він має можливість виконувати свої податкові обов’язки) повинен скласти датою не пізніше останнього дня лютого, березня, квітня, травня 2022 року (в залежності від періоду, у якому виникли підстави для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ) відповідну зведену податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН до 15.07.2022 (незалежно від факту реєстрації в ЄРПН постачальником податкових накладних по операціям з постачання товарів/послуг, які використовувались/частково використовувались в неоподатковуваних операціях).
     При цьому, у разі відсутності факту реєстрації постачальником в ЄРПН податкової накладної після закінчення 60 календарних днів з дня його переходу на систему оподаткування, на якій він перебував до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відс., податковий кредит платника податку – покупця та податкові зобов’язання, нараховані ним згідно з п. 198.5 ст. 198 або п. 199.1 ст. 199 ПКУ, підлягають уточненню.
Повна:
     Відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або в негосподарській діяльності платника податку.
     Згідно з пунктом 199.1 статті 199 ПКУ у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.
     Податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 (п. 199.1 ст. 199) ПКУ за товарами/послугами, які були придбані/виготовлені з ПДВ та які використовувались/ частково використовувались в неоподатковуваних операціях, нараховуються платником податку в звітному (податковому) періоді, в якому у покупця таких товарів/послуг виникли підстави для включення сум ПДВ, сплачених при їх придбанні, до складу податкового кредиту.
     У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року було припинено реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.
     Пунктом 32 прим. 2 підр. 2 розд. ХХ ПКУ передбачено тимчасове, за податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року, формування податкового кредиту за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в ЄРПН постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами і доповненнями (далі – Закон № 996).
     Законом України від 12 травня 2022 року № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (далі – Закон № 2260) відновлено податковий обов’язок платників податків, у яких є можливість виконувати свої податкові обов’язки, зокрема в частині дотримання термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН.
     Водночас, відповідно до п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ такі платники звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом № 2260 (27 травня 2022 року) за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН до 15 липня 2022 року.
     Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відс., звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 відс. за умови виконання ними таких податкових обов’язків, зокрема, щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.
     Отже, якщо платник податку у звітних періодах лютий-травень 2022 року на підставі бухгалтерської довідки відобразив нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 або п. 199.1 ст. 199 ПКУ, то після відновлення можливостей реєструвати в ЄРПН податкові накладні, платник податку (якщо він має можливість виконувати свої податкові обов’язки) повинен скласти датою не пізніше останнього дня лютого, березня, квітня, травня 2022 року (в залежності від періоду, у якому виникли підстави для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ) відповідну зведену податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН до 15.07.2022 (незалежно від факту реєстрації в ЄРПН постачальником податкових накладних по операціям з постачання товарів/послуг, які використовувались/частково використовувались в неоподатковуваних операціях).
     При цьому, у разі відсутності факту реєстрації постачальником в ЄРПН податкової накладної після закінчення 60 календарних днів з дня його переходу на систему оподаткування, на якій він перебував до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 від., податковий кредит платника податку - покупця та податкові зобов’язання, нараховані ним згідно з п. 198.5 ст. 198 або п. 199.1 ст. 199, підлягають уточненню.
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до нечинних у зв’язку з внесенням змін у підпункт 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ підпунктом 4 пункту 4 розділу І Закону України від 13 грудня 2022 року № 2836-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді