Запит надіслано
ПитанняЯкий порядок зняття з обліку в контролюючих органах банку у разі його ліквідації?
ВідповідьКоротка:
              Голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку (далі – Фонд гарантування) протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України (далі – НБУ) рішення про відкликання банківської ліцензії зобов’язаний подати до кожного з контролюючих органів, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, такі документи:
              заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП;
              інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів;
              копію рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
              копію рішення Фонду гарантування про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування або копію рішення загальних зборів банку про обрання ліквідаційної комісії.
              Порядок зняття з обліку банку у разі його ліквідації визначено розд. XI Порядку обліку платників податків і зборів.
         
Повна:
              Відповідно до ст. 77 Закону України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2121) банк може бути ліквідований:
              1) за рішенням власників банку;
              2) у разі відкликання Національним банком України (далі – НБУ) банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
              Згідно з абзацом третім п. 11.1 розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 1588) банки повідомляють контролюючі органи щодо прийняття рішення про їх ліквідацію або реорганізацію з урахуванням порядку ліквідації (реорганізації) банків, встановленого Законом № 2121 та Законом України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» із змінами і доповненнями, та відповідно до п. 11.4 розд. ХІ Порядку № 1588.
              Так, п. 11.4 розд. ХІ Порядку № 1588 встановлено, що у разі ліквідації банку голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку протягом десяти днів від дня прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії зобов’язаний подати до кожного з контролюючих органів, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, такі документи:
              заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (далі – Заява за ф. № 8-ОПП);
              інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів;
              копію рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
              копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або копію рішення загальних зборів банку про обрання ліквідаційної комісії у разі ліквідації банку за рішенням власників банку.
              При цьому, Заява за формою № 8-ОПП та копії документів можуть бути подані до контролюючого органу, зокрема, в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 851-ІV) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями (п. 11.2 розд. ХІ Порядку № 1588).
              Згідно з п. 11.10 розд. XI Порядку № 1588 до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (у разі наявності грошових зобов’язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів), а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР) у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику:
              про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (додаток 15 до Порядку № 1588);
              про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП (додаток 16 до Порядку № 1588) – у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи.
              У разі наявності заборгованості зі сплати податків і зборів відомості за формою № 30-ОПП разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов’язань або податкового боргу, що є такою згідно з п. 97.4 ст. 97 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, за їх зверненням. Додатки до відомостей за формою № 30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували (п. 11.11 розд. XI Порядку № 1588).
              Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП:
              є єдиним документом, що підтверджує відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів у випадках припинення юридичних осіб, визначених Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 755);
              не може використовуватись у випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, крім визначених у Законі № 755 та нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону № 755 (п. 11.15 розд. XI Порядку № 1588).
              Дані про видачу, зокрема, відомостей за формою № 30-ОПП, відомостей про узгодження плану реорганізації фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб (п. 11.16 розд. XI Порядку № 1588).
              Відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків вводяться до Єдиного банку даних юридичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву контролюючого органу після закінчення звітного року (п.п. 6 п. 11.17 розд. XI Порядку № 1588).

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді