Запит надіслано
ПитанняДіяло до 07.11.2018 Чи може ФОП, яка отримала посилені сертифікати відкритих ключів для подання звітності в електронному вигляді, як ФОП скористатись цими ключами для подання податкової декларації про майновий стан і доходи як ФО?
ВідповідьДіяла до 07.11.2018
Коротка:
     Фізична особа – підприємець, яка отримала посилені сертифікати відкритих ключів в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, у визначеному законодавством порядку може скористатись цими ключами для подання податкової декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді, як фізична особа.
Повна:
     Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений Наказом №557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 (далі – Порядок), розроблений відповідно до Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» (далі – Закону № 852), що визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу.
     Абзацом десятим п. 2 розд. І Порядку визначено, що ЕЦП – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.
     Відповідно до п. 3 розд. ІІ Порядку створення електронного документа завершується накладанням на нього електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) підписувача
(підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.
     Послуги ЕЦП можуть бути отримані у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.     Згідно з ст. 9 Закону № 852 центр сертифікації ключів, акредитований в установленому порядку, є акредитованим центром сертифікації ключів.
     Порядок акредитації центру сертифікації ключів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 903 із змінами та доповненнями, визначає процедуру акредитації центру сертифікації ключів (далі – центр), умови надання центром послуг електронного цифрового підпису, вимоги до його персоналу та захисту інформації.
     Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються суб’єктами електронного документообігу та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів виключно з використанням ЕЦП (п. 1 розд. ІІІ Порядку).
     Фізична особа - підприємець, яка отримала посилені сертифікати відкритих ключів в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, у визначеному законодавством порядку може скористатись цими ключами для подання податкової декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді, як фізична особа.
     Коментар: «Запитання-відповідь переведено до не чинних у зв’язку з набранням чинності Законом України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Відповідь оцінили користувачів ЗІР

-       +
   
Натисніть для оцінки відповіді