Кваліфікований надавач електронних
довірчих послуг Державної
податкової служби України
(далі – Кваліфікований
надавач ЕДП ДПС)

ca.tax.gov.ua
Місцезнаходження та режим роботи
пунктів обслуговування
Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС

ca.tax.gov.ua/contacts

Актуальні запитання щодо ЕДП (17.05.2024)

Як користувачу КНЕДП ДПС дізнатися IP-адресу, якщо він знаходиться за межами державного кордону України?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Як користувачу КНЕДП ДПС дізнатися IP-адресу, якщо він знаходиться за межами державного кордону України?
Відповідь Коротка:
     Користувач електронних довірчих послуг може отримати інформацію стосовно власної IP-адреси у провайдера з яким заключено договір про надання Інтернет послуг.
     Повна:
     Користувач електронних довірчих послуг Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (далі – Користувач) може отримати інформацію стосовно власної IP-адреси у провайдера з яким Користувачем заключено договір про надання Інтернет послуг.
     При цьому доступ до офіційного інформаційного ресурсу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України не поширюється на запити Користувачів, які надходять з IP-адрес недружніх країн.

Як отримати ЕДП у Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС за допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія» (алгоритм дій)?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Як отримати ЕДП у Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС за допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія» (алгоритм дій)?
Відповідь Коротка:
     Необхідно:
     1) звернутися до обраного відокремленого пункту реєстрації Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України;
     2) відкрити паспорт громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон у застосунку «Дія», версії не нижче 2.0;
     3) натиснути на нього та обрати штрихкод;
     4) надати штрихкод або продиктувати 13-значний код, який розташований під штрихкодом;
     5) підтвердити запит для передачі даних.
Повна:
     За допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія» здійснюється ідентифікація особи та передача копій електронних документів.
     Для отримання електронних довірчих послуг у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України (далі – Надавач) за допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія» необхідно:
     1) звернутися до обраного відокремленого пункту реєстрації Надавача;
     2) відкрити паспорт громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон у застосунку «Дія», версії не нижче 2.0;
     3) натиснути на нього та обрати штрихкод;
     4) надати штрихкод або продиктувати 13-значний код, який розташований під штрихкодом;
     5) підтвердити запит для передачі даних.

Чи необхідно скасовувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа та отримувати новий у разі зміни податкової адреси платника податків (місця проживання ФО або місцезнаходження ЮО)?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Чи необхідно скасовувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа та отримувати новий у разі зміни податкової адреси платника податків (місця проживання ФО або місцезнаходження ЮО)?
Відповідь Коротка:
     Так, необхідно, якщо кваліфіковані сертифікати відкритих ключів містять інформацію щодо податкової адреси платника податків (місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи).
Повна:
     Відповідно до п. 45.1 ст. 45 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.
     Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.
     Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.
     Податковою адресою платника податків – електронного резидента (е-резидента) визнається електронна адреса, зазначена такою особою у заяві про набуття статусу електронного резидента (е-резидента).
     Пунктом 45.2 ст. 45 ПКУ визначено, що податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
     Податковою адресою підприємства, переданого у довірче управління, є місцезнаходження довірчого власника.
     Згідно з п. 30 частини першої ст. 1 Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155) кваліфікований сертифікат електронного підпису – сертифікат електронного підпису, що видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі – Надавач) і відповідає вимогам, встановленим частиною другою ст. 23 Закону № 2155.
     Перелік обов’язкових вимог до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, визначений частиною другою ст. 23 Закону № 2155, є вичерпним (частина третя ст. 23 Закону № 2155).
     При цьому враховуючи частину п’яту ст. 23 Закону № 2155 кваліфіковані сертифікати відкритих ключів можуть містити інші необов’язкові додаткові спеціальні атрибути, визначені у стандартах для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
     Відповідно до п. 92 Вимог у сфері електронних довірчих послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 992, у разі зміни відомостей, що містяться у кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки, користувач у триденний строк з дня настання таких змін повідомляє про це Надавачеві та надає документи, що підтверджують відповідні зміни.
     Таким чином, якщо кваліфіковані сертифікати відкритих ключів містять інформацію щодо податкової адреси платника податків (місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи), то у разі зміни таких відомостей, платнику податків необхідно звернутися до Надавача щоб скасувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа та отримати новий.

Чи може працівник ЮО підписати реєстраційну картку для отримання кваліфікованих ЕДП, додавши при цьому засвідчену копію наказу на призначення?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Чи може працівник ЮО підписати реєстраційну картку для отримання кваліфікованих ЕДП, додавши при цьому засвідчену копію наказу на призначення?
Відповідь Коротка:
     Ні, не може.
Повна:
     Відповідно до частини шостої ст. 22 Закону України 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями, уповноважений представник юридичної особи або фізичної особи – підприємця підписує документи, необхідні для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа працівнику юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
     Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа працівнику юридичної особи або фізичної особи – підприємця здійснює ідентифікацію працівника, а також ідентифікацію особи уповноваженого представника юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до вимог цієї статті та перевіряє обсяг його повноважень за документом, що визначає повноваження уповноваженого представника юридичної особи або фізичної особи – підприємця, чи з використанням інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або в торговельному, банківському чи судовому реєстрі, який ведеться країною резидентства іноземної юридичної особи.
     Враховуючи викладене, працівник юридичної особи не може підписувати реєстраційну картку для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Який перелік документів необхідно надати ЮО – нерезиденту для отримання КЕП в Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС?

Категорія 301. Електронні довірчі послуги
Питання Який перелік документів необхідно надати ЮО – нерезиденту для отримання КЕП в Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС?
Відповідь Коротка:
     Заповнена та підписана Реєстраційна картка для юридичної особи встановленого зразка, у двох примірниках;
     додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання електронних довірчих послуг для більш ніж однієї особи), у двох примірниках;
     інші документи, зазначені у повній відповіді.
Повна:
     Для отримання електронних довірчих послуг (далі – ЕДП) у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України юридичній особі – нерезиденту необхідно надати наступні документи:
     заповнена та підписана Реєстраційна картка для юридичної особи встановленого зразка у двох примірниках;
     додаток до Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання ЕДП для більш ніж однієї особи) у двох примірниках;
     засвідчені копії** документів, що підтверджують належність заявника (окрім керівника) до юридичної особи – нерезидента та його повноваження (наказ/витяг з наказу про призначення на посаду, або трудовий договір (за необхідності із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову);
     оригінал та засвідчена копія* довідки за формою № 34-ОПП про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
     витяг з відповідного реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації або оригінал установчого документа такої юридичної особи або копія такого документа, який нотаріально засвідчений відповідно до законодавства. Установчі документи та витяги, складені іноземною мовою подаються з відміткою консульської служби про легалізацію або з проставленим апостилем, якщо інше не передбачено міжнародним договором разом із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (надаються виключно для ознайомлення);
     оригінал та засвідчена копія* паспорта громадянина України (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток), або копія з обох сторін безконтактного електронного носія (у випадку наявності паспорта громадянина України виготовленого у формі ID-картки), або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі. За наявності відображення паспорта громадянина України/ паспорта громадянина України для виїзду за кордон в застосунку «Дія», версії не нижче 2.0, копія одного з документів надається за допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія»;
     оригінал та засвідчена копія* посвідчення біженця, або посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, або копія, з обох сторін, безконтактного електронного носія (у випадку наявності посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання виготовленої у формі ID-картки), або паспорта громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
     оригінал та засвідчена копія* документа про зміну прізвища заявника, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);
     засвідчена копія* реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість копії картки платника податків, може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову. За наявності відображення паспорта громадянина України/ паспорта громадянина України для виїзду за кордон в застосунку «Дія», версії не нижче 2.0, копія облікової картки платника податків надається за допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія».
     *- відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.
     **- відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади співробітника відповідального за виготовлення, засвідчення та видавання копій, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та скріплюється відбитком печатки (за наявності).