Актуальні запитання щодо Прав та обов'язків платників податків (23.04.2024)

Чи може СГ одночасно використовувати два КЕП від різних кваліфікованих надавачів ЕДП для підписання електронних документів через Електронний кабінет?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Чи може СГ одночасно використовувати два КЕП від різних кваліфікованих надавачів ЕДП для підписання електронних документів через Електронний кабінет?
Відповідь Коротка:
     Так, може, якщо він є суб’єктом електронного документообігу та надав інформацію до контролюючого органу щодо отримання таких кваліфікованих електронних підписів (далі – КЕП), шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо КЕП.
     Повна:
     Відповідно до абзаців першого – третього п. 42.6 ст. 42 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) визначено, що електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155) без укладення відповідного договору.
     Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків, та визначає їхні повноваження.
     Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог законів України № 851 та № 2155.
     Пунктом 2 розд. ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 557), визначено, що автор (платник) створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) та печатки (за наявності), керуючись Порядком № 557.
     Згідно з п. 3 розд. ІІІ Порядку № 557 для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор (платник) повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор (платник), шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо КЕП (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 557.
     До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – КЕП керівника і останньою – кваліфікована електронна печатка (за наявності) (абзац перший п. 4 розд. ІІІ Порядку № 557).
     Таким чином, суб’єкт господарювання може одночасно використовувати два КЕП від різних кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, якщо він є суб’єктом електронного документообігу та надав інформацію до контролюючого органу щодо отримання таких ключів, шляхом направлення Повідомлення.

Яким чином платник податків до закінчення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписувача (керівника ЮО або ФОП) повідомляє контролюючий орган про отримання нового сертифіката КЕП такими особами?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Яким чином платник податків до закінчення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписувача (керівника ЮО або ФОП) повідомляє контролюючий орган про отримання нового сертифіката КЕП такими особами?
Відповідь Коротка:
     Шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису.
     Повна:
     Відповідно до абзацу першого пункту 42.6 статті 42 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями.
     Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац десятий п. 42.6 ст. 42 ПКУ).
     Згідно з п. 3 розд. ІІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок) для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор (платник) повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор (платник), шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до Порядку (за ідентифікатором форми J(F) 1391103).
     До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – кваліфікований електронний підпис керівника і останньою – кваліфікована електронна печатка (за наявності) (абзац перший п. 4 розд. ІІІ Порядку).
     Платник податків до завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписувача (керівника юридичної особи або фізичної особи – підприємця (далі – керівник)) повідомляє контролюючий орган, на обліку в якому перебуває такий платник, про отримання керівником нового сертифіката кваліфікованого електронного підпису шляхом направлення Повідомлення.
     Слід зазначити, що фізична особа – підприємець у графі «Тип підпису» Повідомлення зазначає «Директор».
     Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється, зокрема, у випадку отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника платника податків (абзац п’ятий п. 42.6 ст. 42 ПКУ).

Чи можуть платники податків подати податкову звітність через Портал Дія?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Чи можуть платники податків подати податкову звітність через Портал Дія?
Відповідь Коротка:
     З питань подання податкової звітності засобами Порталу «Дія» необхідно звертатися до технічної підтримки Порталу або Міністерства цифрової трансформації.
Повна:
     Сервісна послуга щодо подання звітності з Порталу «Дія» створена та надається Міністерством цифрової трансформації з використанням прикладного програмного інтерфейсу ІКС Електронний кабінет.
     Електронний кабінет створюється та функціонує за принципом інтеграції із системами, що використовуються платниками податків, – у відкритому, вільному доступі розміщено АРІ програмного інтерфейсу для електронного обміну даними.
     З питань подання податкової звітності засобами Порталу «Дія» необхідно звертатися до технічної підтримки Порталу або Міністерства цифрової трансформації.

До якого контролюючого органу платник податків направляє повідомлення про надання інформації щодо КЕП за формою J(F)1391103, у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання До якого контролюючого органу платник податків направляє повідомлення про надання інформації щодо КЕП за формою J(F)1391103, у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району?
Відповідь Коротка:
     До контролюючого органу, де платник перебуває на обліку.
Повна:
     Відповідно до п. 3 розд. ІІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 557) для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор електронного документа (далі – автор) повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 557.
     Абзацом першим п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
     У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків (абзац перший п. 66.3 ст. 66 ПКУ).
     У разі зміни місцезнаходження або місця проживання платника, внаслідок чого змінюється контролюючий орган, Повідомлення направляється до контролюючого органу, де платник перебуває на обліку.

Який порядок підписання податкової звітності в електронному вигляді, якщо головного бухгалтера одночасно призначено тимчасово виконувати обов’язки керівника (директора) та як при цьому заповнюється повідомлення про надання інформації щодо КЕП?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Який порядок підписання податкової звітності в електронному вигляді, якщо головного бухгалтера одночасно призначено тимчасово виконувати обов’язки керівника (директора) та як при цьому заповнюється повідомлення про надання інформації щодо КЕП?
Відповідь Коротка:
     Якщо головного бухгалтера одночасно призначено тимчасово виконувати обов’язки керівника (директора), то при поданні податкової звітності в електронному вигляді, електронні підписи юридичної особи накладаються у такому порядку: першим – кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) директора, другим – КЕП електронної печатки (за наявності), попередньо змінивши, зокрема в налаштуваннях Електронного кабінету поле «використання підписів».
     До повідомлення про надання інформації щодо КЕП (далі – Повідомлення) вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – КЕП керівника і останньою – печатка (за наявності). Тобто, керівником до контролюючого органу подається Повідомлення на головного бухгалтера з типом підпису – «директор».
Повна:
     Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) (п. 42.6 ст. 42 глави 1 розд. ІІ ПКУ) та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок).
     Пунктом 48.5 ст. 48 глави 2 розд. ІІ ПКУ визначено, що податкова декларація повинна бути підписана, зокрема:
     керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.
     Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність накладеного на електронний документ кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (п.п. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 глави 2 розд. ІІ ПКУ).
     Згідно з п. 2 розд. ІІ Порядку платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу КЕП та печатки (за наявності), керуючись Порядком.
     Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків, та визначає їхні повноваження (абзац другий п. 42.6 ст. 42 глави 1 розд. ІІ ПКУ).
     Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває платник, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо КЕП (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до Порядку (п. 3 розд. ІІІ Порядку).
     До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються КЕП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – КЕП керівника і останньою – печатка (за наявності) (п. 4 розд. ІІІ Порядку). Тобто, керівником до контролюючого органу подається Повідомлення на головного бухгалтера з типом підпису – «директор».
     Слід зазначити, якщо головного бухгалтера одночасно призначено тимчасово виконувати обов’язки керівника (директора), то при поданні податкової звітності в електронному вигляді, електронні підписи юридичної особи накладаються у такому порядку: першим – КЕП директора, другим – КЕП електронної печатки (за наявності), попередньо змінивши, зокрема в налаштуваннях Електронного кабінету поле «використання підписів».

Чи може платник податків переглянути в Електронному кабінеті інформацію щодо осіб, яким, шляхом направлення повідомлення за ідентифікатором форми F(J)1391103, делеговано право підпису електронних документів?

Категорія 129. Права та обов’язки платників податків
Питання Чи може платник податків переглянути в Електронному кабінеті інформацію щодо осіб, яким, шляхом направлення повідомлення за ідентифікатором форми F(J)1391103, делеговано право підпису електронних документів?
Відповідь Коротка:
     Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету надає платникам можливість створення заяв та запитів для отримання інформації, в тому числі запиту на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (далі – Запит) за ідентифікаторами форм (ідентифікатор форми F/J 1391501).
     У запропонованій формі Запиту необхідно заповнити відповідні поля такого запиту, підписати та надіслати до контролюючого органу.
     Відповідь на запит (витяг на запит щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1491501)) можна переглянути у вкладці «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи».
     Крім того, розділ «Дані про уповноважених осіб» меню «Налаштування» містить інформацію стосовно осіб, яким делеговано право підпису електронних документів.
Повна:
     Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) (п. 42.6 ст. 42 ПКУ) та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 (зі змінами) (далі – Порядок).
     Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до Порядку (ідентифікатор форми F/J 1391103).
     Для отримання інформації щодо відповідальних осіб, яким, шляхом направлення повідомлення за ідентифікатором форми F/J 1391103, делеговано право підпису електронних документів, платнику податків необхідно подати до контролюючого Запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1391501) (далі - Запит).
     Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет» (далі – Електронний кабінет) визначається наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за № 942/30810 (із змінами).
     Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету надає платникам можливість створення заяв та запитів для отримання інформації, в тому числі Запиту.
     У запропонованій формі Запиту необхідно заповнити відповідні поля такого запиту, підписати та надіслати до контролюючого органу.
     Відповідь на запит (витяг щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів (ідентифікатор форми F/J 1491501)) можна переглянути у вкладці «Вхідні» режиму «Вхідні/вихідні документи».
     Крім того, розділ «Дані про уповноважених осіб» меню «Налаштування» містить інформацію стосовно осіб, яким делеговано право підпису електронних документів.